Olen työyhteisövalmentajanne Jutta Ikonen.

Koulutukseltani olen ekonomi, KTM ja kiinnostukseni innoittamana olen hankkinut opettajan pedagogisen pätevyyden ja näyttötutkintomestarin osaamisen.

Suhteellisen pitkän työurani kuluessa olen ollut mm. koulutuspäällikkö, henkilöstöhallinnon ammattilainen, valmentaja, opettaja – aina vahva tuki koko henkilöstölle.

Otan työyhteisönne kehittämisen ja mahdollisten solmutilanteiden selvittämisen asiakseni. Toteutetaan valmennus, joka tukee juuri teidän työyhteisönne matkaa menestykseen.

Työssä ollaan pitkä pätkä päivästä.

Miten itse kukin voi runsaan kolmasosan työvuorokaudestaan?

Työnantaja toki luo työn teolle puitteet ja vastaa käytettävistä järjestelmistä, prosesseista ja johtamismallista, mutta mielestäni se miten me voimme yhteisössä on paljolti jokaisen omalla vastuulla. Miten suhtaudumme työhön ja elämään yleensä, miten kohtelemme työkavereita ja esimiestämme, näemmekö uudessa mahdollisuuksia vai ainoastaan uhkia totutulle?

Kokemukseni perusteella väitän, että esimiehen ja työkavereiden tukeminen arjessa sekä toiset huomioiva työkäytös kantavat pitkälle ja vahvistavat hyvinvointia työssä.

Tuotteet


Työssä hyvä olla

Työhyvinvointi on meille kaikille tärkeää ja jokaisen vastuulla. Rakennetaan työhyvinvoinnin laaja-alaista ymmärrystä työyhteisössä ja pohditaan miten itse kukin voi toiminnallaan tukea omaa ja koko työyhteisön hyvinvointia ja jaksamista. Hyvinvoiva työyhteisö kehittää työtä ja on tuottava.

Esimiesrooli

Esimiestyöhön kohdistuu odotuksia alaisilta, johdolta ja esimieheltä itseltään. Miten toimia, niin että kohtaa oikeat odotukset ja toimii niiden mukaisesti kehittäen omaa esimiesrooliaan oman työn ja työyhteisön parhaaksi. Kun esimies tiedostaa oman roolinsa ja ottaa asemansa haltuun, hän voi työssään hyvin ja niin voivat hänen alaisensakin.

Minä – Sinä

Peili™ -käyttäytymisprofiili on palaute, joka kuvaa ulkoista käyttäytymistäsi. Palaute muodostuu itsearviosta ja muiden henkilöiden antamasta arviosta. Peili -käyttäytymisprofiili syventää itsetuntemustasi ja auttaa ymmärtämään arjessa kohtaamiasi eri tavoin toimivia ihmisiä. Peili -käyttäytymisprofiili antaa mainion pohjan kehittää omia kykyjäsi toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Yhdessä töissä

Työelämätaidot = alaistaidot + esimiestaidot + kumppanuustaidot.

Miten voimme toimia yhdessä koko työyhteisön parhaaksi jokaista arvostaen ja eri rooleissa toinen toisiamme tukien.

Miten meillä jaksetaan?

Jäävätkö ilmapiirimittausten tulokset hyödyntämättä?

Tukea Ilmapiirimittauksen suunnitteluun ja tulosten tulkintaan sekä hyödyntämiseen työn ja työyhteisön kehittämisessä.

Osaaminen hallussa

Kohtaavatko tekijöiden osaaminen yrityksen osaamistarpeet tulevina aikoina? Osaamisen hallinnan tukena osaamiskartoitukset, hyvä perehdyttäminen, hiljaisen tiedon kerääminen ja olellisten tietojen ja taitojen siirtäminen tulevan toiminnan tueksi.

Mukana muutoksessa

Työ sen tekeminen, menetelmät, vaatimukset ja toimintaympäristö ovat huomenna toiset kuin tänään. Rakennetaan yhdessä siltaa tästä päivästä huomiseen.

Valmennus suunnitellaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa.

Kahvikiven koko päivän valmennuksen hinta on 2400€ + alv. Yhdessä päivässä saadaan jo paljon hyvää alulle työyhteisössänne.

Kokonaisuus muodostuu suunnittelusta, materiaalin laatimisesta, valmennuksen toteutuksesta ja siihen kuuluu myös jälkipyykki - miten onnistuttiin ja miten saavutetusta on luontevaa jatkaa.

Ota yhteyttä!